Electriciteits Productie

Zonnepanelen is ook economisch gezien uiterst effectief. Zie wat ze ons opleveren


vanaf 30 juni 2013 Home »


Uit alle verschillende mogelijkheden hebben wij gekozen voor opwekking van electriciteit met zonnepanelen.

Voor windenergie is onze woonplek niet geschikt nog buiten de problemen die een vergunning gaat opleveren. Ook een wijkturbine is door de bosrijke omgeving niet realistisch.
Warmte-krachtkoppeling hebben we laten gaan omdat we uiteindelijk gewoon geen gas meer in huis willen hebben.

Na onze eerste 4 zonnepanelen uit 2004, hebben we nu in twee aankopen geinvesteerd in 14 + 12 panelen.
Zoals je uit onderstaande foto's en tekeningen kunt zien is de ligging van ons huis niet optimaal. De nok is Noordwest - Zuidoost en er staat een hoge volwassen bomenrij (eiken) aan het eind van de tuin, in het zuidwesten.
De eerste serie zonnepanelen hebben we aan de "goede" kant van het dak gelegd, de ZuidWestkant.
In het najaar had ik mijn huiswerk wat verder gedaan en ontdekt dat de NoordOostkant ook best nog wel redelijk energie kan leveren (zie figuren hieronder)

Ook had ik toen de 3D tekening van de zonnestand gemaakt, die ook hieronder staan en waarvan op youtube een "animatie" staat. De zonnestand kan je makkelijk berekenen voor jou huis met behulp van de website Sun earth tools het zal (voor nederland) niet wezenlijk verschillend zijn van mijn waarden die je ook in de figuren vind. We zijn immers een klein land.


Onze zonnepanelen.

We hebben eerst panelen aan de Zuidwestkant laten plaatsen 14 stuks, zomer 2013, in de herfst hebben we die met 12 panelen op de Noordwest kant aangevuld, waar ook de 4 oude panelen een plekje hebben gevonden.

Onze electriciteits productie

We kunnen de stroomopbrengst meten en hebben daardoor een dagelijks overzicht van de stroom productie. Onderstaande plaatje laten dat zien.
Opvallend is de enorme variabiliteit. Verder is duidelijk dat de winter, erg weinig bijdraagt aan het totaal.


Hoe hoog staat de zon?

Een paar hulpmiddelen voor berekeningen en bepaling hoe je dak zou kunnen presteren.
De stand van de zon komt van de eerder genoemde "Sun Earth Tools" website

Zonnestand Driebergen

Toen we panelen gingen aanschaffen vroegen we ons af of de bomen die bij ons achter staan niet alle zon zouden wegvangen en de zonnepaneel productie esrnstig zouden beperken. Dus op het internet op zoek naar gegevens, en de eigen vaardigheden aan geboord om een 3D tekening te maken, waarvan hier de resultaten, de magenta kegel is 21 maart/september, de rode is hoog zomer 21 juni en de blauwe midwinter 21 december.


Zonnestand grafiek

Dit alles resulteert in de volgende azimuth (richting tov noord) elevatie (hoek tot de horizon) grafiek. Hierop zijn ook de 3D tekeningen gebaseerd.


Regelgeving

Nederland zou Nederland niet zijn als er geen regels waren bedacht voor het plaatsen van zonnepanelen, de overheid heeft er een brochure voor gemaakt download .pdf
Voor schuine daken is het eenvoudig, die mag je helemaal vol leggen als het maar in het dakvlak is, overstek is verboden. (hoewel de regels voor de nok best nog wel onduidelijk zijn). Voor het platte dak (en ik denk dus ook een dakkapel) geldt dat de maximale hoogte ook de maat is dat je van de rand moet blijven. Op een dakkapel is dat een zeer strakke eis.
Voor de grap heb ik van het internet ook een aantal plaatjes geplukt hoe het niet mag, althans vergunningsvrij niet mag, en op basis van een foto kan je dat niet beoordelen. Zelf hebben we er erg weining moeite mee, maar denk om de buren, want dat kan anders uitpakken dan je denkt.

responsible for our planet

© 2014 Wind & Water ·